პრივილეგირებული ბარათი ეს არის —– HARD WAY-ს ბარათი რომელსაც შეთავსებული აქვს ფასდაკლების ფუნქცია ჩვენ პარტნიორ კომპანიებთან!!!

TEST

error: Content is protected !!